Inter Services Regional Gliding Competition 2019

Keevil, Velká Británie,   3. srpna 2019 – 11. srpna 2019

Úloha 2, Club, 4. srpna 2019

Typ úlohy: . (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
Trowbridge 7,40 km 92,4° Následující, R=5,00 km, Úhel=90,0°
Malmesbury 31,44 km 15,9° Symetrický, R=20,00 km, Úhel=45,0°
Calne W 17,50 km 163,5° Symetrický, R=20,00 km, Úhel=45,0°
Blakehill Farm 22,14 km 23,7° Symetrický, R=20,00 km, Úhel=45,0°
Devizes 30,54 km 192,6° Symetrický, R=20,00 km, Úhel=45,0°
Keevil Finish East 9,54 km 243,9° Páska 2,00 km
Celkem: 111,18 km