Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Polsko,   15. srpna 2018 – 26. srpna 2018

Úloha 7, Club A, 22. srpna 2018

Typ úlohy: . (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
094LesZabor 4,77 km 299,1° Páska 10,00 km
020Chrus 72,94 km 104,6° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
069Kietlow 80,93 km 269,1° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
190Twardo 77,59 km 112,1° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
108Leszno 81,06 km 309,2° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 312,52 km