Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Polsko,   15. srpna 2018 – 26. srpna 2018

Úloha 9, Club A, 26. srpna 2018

Čas v úloze: 2:30:00
Typ úlohy: . (v1)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
126Piotrow 7,01 km 109,5° Páska 10,00 km
243Jasier 97,42 km 263,8° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km
041Gadelki 52,08 km 357,3° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km
150Siecieb 72,67 km 148,4° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Úhel=360,0°, Cylinder R=0,50 km
108Leszno 67,57 km 73,9° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 210,75 km  /  379,67 km  (289,73 km)