Polish 10th 15m Nationals / 18th Club Nationals /Ostrów Glide 2020

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   17. července 2020 – 25. července 2020

Úloha 1, Club A - Regionals, 17. července 2020

Typ úlohy: task a (v1)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
247BINIE 5,65 km 135,3° Páska 10,00 km
233ZBIER 33,70 km 44,6° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
046GIZAL 27,56 km 291,1° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
015KOZMINEK 48,26 km 123,2° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 33,13 km 252,0° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 142,65 km
Neaktivní vzdušné prostory: AAA 126 MICHALKOW