Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   August 15, 2018 – August 26, 2018

Results for Club A on August 18, 2018, Task cancelled

Turnpoints:093LesSzpit - 002BabimE - 271Przenkow - 108Leszno
Task distance: 113.67 km  /  271.75 km  (190.66 km)
Task duration: 2:15:00
Task info:
# OP CN Contestant Team Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
DNF I
Mikołaj Zdun
Aeroklub Leszczyński SZD 55 0.98 0.00 km 0
DNF 11
Marcin Bernaszuk
Aeroklub Wrocławski ASW 19B 1 0.00 km 0
DNF W
Marek Biały
Aeroklub Radomski Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF V4
Renata Dąbrowska
KSS Aeroklub Częstochowski LS 4 0.98 0.00 km 0
DNF J7
Paweł Głowacki
Aeroklub Leszczyński Pegase C-101 0.985 0.00 km 0
DNF GR
Remigiusz Gwiazda
Aeroklub Lubelski Jantar Std.2 0.992 0.00 km 0
DNF SB
Mirosław Izydorczak
Aeroklub Warszawski ASW 20F 0.947 0.00 km 0
DNF LK
Tomasz Krok
KKGT Aeroklub Leszczyński Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF W07
Wojciech Kubiak
Aeroklub Krakowski SZD 55 0.98 0.00 km 0
DNF SF
Jan Lidke
Aeroklub Częstochowski Mini Nimbus 0.961 0.00 km 0
DNF SCH
Eugeniusz Marcinkowski
Aeroklub Leszczyński Jantar Std. 2 0.995 0.00 km 0
DNF LC
Zbigniew Meller
Aeroklub Poznański Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF MS
Jerzy Mikołajczyk
Aeroklub Ziemi Płockiej LS 4 0.98 0.00 km 0
DNF BM
Krzysztof Piotrowski
Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF M
Tomasz Radoszewski
Aeroklub Opolski Jantar Std.2 0.995 0.00 km 0
DNF 55
Mariusz Rokicki
Aeroklub Leszczyński Jantar Std. 1 0.00 km 0
DNF PT
Marek Sawczuk
Aeroklub Warszawski Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF TI
Wojciech Szczęsny
Aeroklub Lubelski Jantar Std.2 0.995 0.00 km 0
DNF AS
Andrzej Sznajder
Aeroklub Leszczyński Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF MB
Marcin Szymura
Aeroklub Rybnicki Jantar Std.2 0.995 0.00 km 0
DNF ZWM
Olgierd Urbańczyk
Aeroklub Rzeszowski Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF B8
Jakub Winiarski
Aeroklub Nowy Targ Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF AI
Pawel Wojciechowski
Aeroklub Leszczyński Jantar Std.2 0.995 0.00 km 0
DNF WW
Kamil Wójcik
Aeroklub Włocławski LS 4 0.98 0.00 km 0
DNF FSJ
Stanisław Wujczak
Aeroklub Leszczyński Jantar Std.3 0.995 0.00 km 0
DNF = Did not fly