Norges Cup 1

Elverum Starmoen, Norway,   May 1, 2021 – May 2, 2021

Preliminary results for Sportsclass on task 1 (May 1, 2021)

Turnpoints:Starmoen - Hokkåsen - Norhue - Storberget - Starmoen
Task distance: 149.64 km  /  448.83 km  (299.06 km)
Task duration: 2:30:00
Task info:Max Poeng = 800; Dagsfaktor = 1,000 ; Skript: Speed task AAT ver 3.31 (pe/lrb juni 2014) ; Gyldig dag, mer enn 25% av de som har tatt av har fl?yet over 100,0 km. Antall konkurrerende over handicappet distanse: 7, registrerte avganger: 7, grense: 2
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. UF Kato Kvitne Voss FK ASW 20 108.5 1:08:40 PM 3:37:49 PM 2:29:09 125.76 km/h 314.39 km 800
2. CI Ole John Aske NTNUF LS 8T/18m 114.5 1:12:33 PM 3:39:00 PM 2:26:27 112.83 km/h 282.08 km 560
3. DM Erlend Sørbye Elverum FK/S Nimbus 4DM 123.5 12:49:11 PM 3:27:09 PM 2:37:58 118.58 km/h 312.19 km 525
4. DE Eirik Brenner Marthins Gardermoen SFK Discus 2 107.5 12:53:52 PM 3:45:56 PM 2:52:04 102.87 km/h 295.01 km 521
5. AO Ole Andreas Marskar Duo Discus T 107 12:50:06 PM 3:18:01 PM 2:27:55 93.19 km/h 232.97 km 402
6. XL Jostein / Ragnild Tangen / Lindqvist NTNUF Lak 20T/23m 121 1:04:00 PM 3:39:20 PM 2:35:20 104.89 km/h 271.55 km 397
7. LA Svein Larssen Gardermoen SFK ASG 29 116 12:47:09 PM 3:18:03 PM 2:30:54 99.34 km/h 249.85 km 382