66th Hungarian National Gliding Championships, LHST

Szatymaz, Hungary,   22 May 2021 – 29 May 2021

Official results for Mix 15m on task 6 (29 May 2021)

Turnpoints:001SZATYMAZAP - 028BUGAC - 115MELYKUT - 114MEDGYESE - 002ingyensor
Task distance: 312.75 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 914, F = 1,000, Fcr = 1,000, Max speed pts: 582 ; Dm = 120km, D1 = 300km, handicapping enabled ; N: 22, n1: 22, n2: 21, Do: 312,75km, Vo: 103,80km/h ; Did not press PEV: M5
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. 2 RI Richárd Basa Alföldi Repülőklub JS-3 15m 117.6 13:48:05 16:35:11 2:47:06 112.30 km/h 312.75 km 914
1. 1 HI Zoltán Verebélyi Alföldi Repülőklub JS-3 15m 117.6 13:47:59 16:35:06 2:47:07 112.29 km/h 312.75 km 914
3. BX Peter Szabo Alföldi Repülőklub JS-3 15m 117.6 13:47:51 16:35:12 2:47:21 112.13 km/h 312.75 km 911
4. 5 NY Elek Czigler Albatrosz V.E. ASW-20 110 13:23:34 16:23:52 3:00:18 104.08 km/h 312.75 km 898
5. 1 HUX Richard Bartolf / Zoltan Szabo Alföldi Repülőklub Arcus 20m 117.5 13:25:14 16:16:07 2:50:53 109.81 km/h 312.75 km 877
6. HPX György Gulyás / Zoltán Lenkei MALÉV Repülőklub Twin Shark 20m 117.5 13:25:02 16:17:15 2:52:13 108.96 km/h 312.75 km 864
7. 1 HUN Péter Bánki MÁV Repülő SE Discus2-a 112.1 13:37:12 16:38:45 3:01:33 103.36 km/h 312.75 km 854
8. 1 7A Zoltan Hamar Other/Egyéb JS-3 15m 117.6 13:18:00 16:14:16 2:56:16 106.46 km/h 312.75 km 823
9. HAL Tamás Vámosi Opitz Nándor Repülőklub Discus2-ax 112.1 13:37:07 16:42:33 3:05:26 101.19 km/h 312.75 km 819
10. 2 PB Ambrus Vancso Dunaferr R.E. Ventus-bT 113.1 13:18:16 16:23:51 3:05:35 101.11 km/h 312.75 km 803
11. 1 4L Róbert Tóth Other/Egyéb LS-6 b 113.4 13:18:13 16:23:27 3:05:14 101.30 km/h 312.75 km 801
12. HAB László Halász Alföldi Repülőklub JS-3 15m 117.6 13:48:01 16:49:15 3:01:14 103.54 km/h 312.75 km 778
13. 1 TE Géza Tóth Opitz Nándor Repülőklub ASW-20 110 13:47:23 17:04:45 3:17:22 95.08 km/h 312.75 km 748
14. 4 AC Tamás Mayer MALÉV Repülőklub ASW-20 110 13:47:23 17:05:08 3:17:45 94.89 km/h 312.75 km 745
15. 3 1A Ferenc Tamás Délvidéki Aeroclub LS-3 WL 108.7 13:42:00 17:07:55 3:25:55 91.13 km/h 312.75 km 701
16. 1 BA Szabolcs Veigli MALÉV Repülőklub ASW-20L 110 13:47:30 17:12:15 3:24:45 91.65 km/h 312.75 km 692
17. IR István Réti Alföldi Repülőklub ASG-29 E 116.9 13:20:50 16:34:07 3:13:17 97.08 km/h 312.75 km 687
17. GE Miklós Taglieber Alföldi Repülőklub Ventus2-cxt 116.2 13:15:44 16:30:10 3:14:26 96.51 km/h 312.75 km 687
19. MC Attila Korom Alföldi Repülőklub ASW-20 110 13:42:09 17:09:38 3:27:29 90.44 km/h 312.75 km 671
20. 3 M5 Gábor Gangl MÁV Repülő SE Discus B 110.4 13:37:19 17:12:30 3:35:11 87.20 km/h 312.75 km 612
21. AB Botond Szabadfi / György Tóth Alföldi Repülőklub Arcus T 20m 117.5 13:24:51 16:40:53 3:16:02 95.72 km/h 312.75 km 542
22. 2 V7 Tamás Gál Dunaferr R.E. Ventus 2b 116.5 13:18:04 305.86 km 303
M5 - PEV is on primery file
AB - Motor usage befor Start (to 796m)