Grand Prix Club Class La Cerdanya 2023

La Cerdanya, Spain,   8 September 2023 – 11 September 2023

Cancel.lació / Cancelation / Cancelación

Apreciats tots
Com molts de vosaltres ja sabreu, fa unes setmanes es detectà un problema amb les hèlix de 5 pales que les ha deixades enterra.
Les autoritats de la Vall han autoritzat només 10 remolcs per dia amb la única remolcadora amb hèlix de dues pales de la que disposa l´Aeroclub la qual cosa fa inviable la celebració del Campionat i per tant ens veim obligats a cancelar-lo. Disculpau les molèsties.

Apreciados todos
Como muchos de vosotros ya sabréis, hace unas semanas se detectó un problema con las hélice de 5 palas que las ha dejado en tierra.
Las autoridades de la Cerdanya han autorizado sólo 10 remolques por día con la única remolcadora con hélice de dos palas de la que dispone el Aeroclub lo que hace inviable la celebración del Campeonato y por tanto nos vemos obligados a cancelarlo. Disculpad las molestias.

Dear all
As many of you will already know, a few weeks ago a problem was detected with the 5-blade propellers that stopped our towing-planes.
The authorities of the La Cerdanya have authorized only 10 tows per day with the only tug with a two-bladed propeller that the Aeroclub has. This restriction makes the celebration of the Championship unviable and therefore we are forced to cancel it. Sorry for the inconvenience.

Written by: Sergi Pujol on 29 August 2023 at 21:29.

Inscripcions/Registration form / Inscripción

  Inscripcions/Registration form / Inscripción  https://form.123formbuilder.com/6327634/copy-of-la-cerdanya-grand-prix-classe-club-2023
Read more...

Written by: Sergi Pujol on 26 December 2022 at 16:38.
Edited by: Sergi Pujol on 2 August 2023 at 06:13.