Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   15 August 2018 – 26 August 2018

Task 8, Meter 18, 23 August 2018

Task version: . (v3)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
084Krzycko 9.66 km 145.6° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
009Bogumi 106.72 km 250.1° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
010Bojadla 70.55 km 52.4° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
279Struzka 52.37 km 264.5° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 98.58 km 94.0° Cylinder R=3.00 km
Total: 328.22 km
Inactive airspaces: CTR EPZG Zielona Gora-Babimost, TMA EPZG A, TRA 46