Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   15 August 2018 – 26 August 2018

Task 4, Club A, 19 August 2018

Task version: . (v2)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
196Wilkow 5.95 km 189.4° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
041Gadelki 112.47 km 289.8° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
203Wymiarki 78.91 km 175.1° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
102Lugowo 56.67 km 40.1° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 59.88 km 96.5° Cylinder R=3.00 km
Total: 307.94 km
Inactive airspaces: CTR EPZG Zielona Gora-Babimost, TMA EPZG A