Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   15 August 2018 – 26 August 2018

Task 6, Club A, 21 August 2018

Task version: . (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
196Wilkow 5.95 km 189.4° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
083Krzesz 126.60 km 308.2° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
322VP35 62.11 km 75.5° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
008Bobow 37.57 km 214.9° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
030DlugNowe 86.36 km 142.6° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 5.36 km 80.0° Cylinder R=3.00 km
Total: 318.01 km
Inactive airspaces: CTR EPZG Zielona Gora-Babimost, TMA EPZG A