FAVAV - Copa "Marcelo Maciejowskij" - Rafaela 2019

Rafaela, Argentina,   16. november 2019 – 18. november 2019

Piloti

TO Tekmovalec Klub Jadralno letalo Razred Hendikep
AE Raul Bregui Club de Planeadores Rafaela PW 5 Entrenadores 85
HD Fernando Pais Club de Planeadores Rafaela ASW 20 Klubski 110
DE Bruno Cortiglia Club de Planeadores Rivadavia SZD 51 Junior Klubski 90
PS Miguel Martinez Boero Club de Planeadores Rivadavia Std. Jantar Klubski 100
AN Adrian Trigueros Club de Planeadores Rafaela Std. Cirrus Klubski 99
AW Gustavo Porral Club de Planeadores Rafaela Janus C FG Klubski 106
AA Aldo Muller Clud de Planeadores Rafaela Std. Cirrus Klubski 99
AF Marcos Meroño Club de Planeadores Rafaela Genesis Klubski 107
AG Sergio Carlos Goddio Club de Planeadores Rafaela Std. Jantar Klubski 100
POL Walter Mirasso Club de Planeadores Rafaela ASW 20 Klubski 110