Central Districts Regionals February 2018

Waipukurau, Nova Zelandija,   17. februar 2018 – 24. februar 2018

Naloga 3, Racing, 23. februar 2018

Trajanje naloge: 2:15:00
Verzija naloge: 1
Točka Razdalja Smer Sektor
Waipukurau Start C 3,48 km 116,8° Cilinder R=3,00 km
Mangleton 39,06 km 332,6° Cilinder R=10,00 km
Ruaroa 59,83 km 200,7° Cilinder R=10,00 km
Wakarara 47,59 km 22,6° Cilinder R=10,00 km
Ormondville 36,96 km 178,9° Cilinder R=10,00 km
Waipukurau 26,42 km 61,4° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 134,59 km  /  283,72 km  (209,85 km)