UK Junior Nationals and Lasham Regionals 2018

Lasham, Velika Britanija,   18. avgust 2018 – 26. avgust 2018

Naloge in Rezultati

UK Junior Nationals 2018
26. 08. 18 Brez naloge
25. 08. 18 Naloga 8 Vreme Dnevno Skupno
24. 08. 18 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
23. 08. 18 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
22. 08. 18 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
21. 08. 18 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
20. 08. 18 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
19. 08. 18 Brez naloge
18. 08. 18 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
Regionals Blue
26. 08. 18 Brez naloge
25. 08. 18 Naloga 8 Vreme Dnevno Skupno
24. 08. 18 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
23. 08. 18 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
22. 08. 18 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
21. 08. 18 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
20. 08. 18 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
19. 08. 18 Brez naloge
18. 08. 18 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
Regionals Red
26. 08. 18 Brez naloge
25. 08. 18 Naloga 8 Vreme Dnevno Skupno
24. 08. 18 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
23. 08. 18 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
22. 08. 18 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
21. 08. 18 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
20. 08. 18 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
19. 08. 18 Brez naloge
18. 08. 18 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno