Championnat régional sénior Nouvelle Aquitaine Multi-class RION 2019

Rion Des Landes, Francie,   4. května 2019 – 11. května 2019

Úloha pro Multi-classe , 9. května 2019, Úloha zrušena

Typ úlohy: ras (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
Départ-1 7,94 km 145,8° Páska 6,00 km
203-Solferino 20,31 km 19,3° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=4,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
204-Sore 33,62 km 53,9° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
163-MORCENS 41,94 km 219,8° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
187-RION AD 13,49 km 191,7° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 109,36 km