Midtjysk Open Dag 2

Herning, Dánsko,   1. května 2021 – 1. května 2021

Úloha 1, Midtjysk Open Stor Klasse, 1. května 2021

Čas v úloze: 2:00:00
Typ úlohy: a (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
0752IsenvadKrk 0,00 km 0,0° Páska 10,00 km
0832VengSkle 43,15 km 89,8° Cylinder R=15,00 km
0854LimeKrk 39,02 km 33,5° Cylinder R=20,00 km
1121TerpVjX 28,55 km 279,3° Cylinder R=10,00 km
0025FrijsenborgGds 19,27 km 160,6° Cylinder R=8,00 km
0752IsenvadKrk 46,69 km 246,6° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 176,68 km