Polish 47th Open Class Nationals / Ostrów Glide 2022

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   30. června 2022 – 9. července 2022

Úloha 2, Club A - Regionals, 2. července 2022

Typ úlohy: task a (v4)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
246FRANK 4,54 km 43,2° Páska 10,00 km
323KOSCIA 92,54 km 301,3° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
242ZMIGR 70,81 km 165,5° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
120WIELO 83,12 km 80,3° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 16,91 km 303,9° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 263,38 km
Neaktivní vzdušné prostory: TS 06A, TS 06B, TS 06D, TS 06C, TS 07A, TS 07B, TS 07C, TS 07D, TS 07E, EPLS jump, ATZ EPLS, TS 451