Polish 48th Junior Nationals / Ostrów Glide 2020

Ostrów Wielkopolski Michałków, Polsko,   15. srpna 2020 – 25. srpna 2020

Úloha 5, Club B - Polish Junior Nationals, 20. srpna 2020

Typ úlohy: task A (v2)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
246FRANK 4,54 km 43,2° Páska 10,00 km
218WIELU 71,35 km 132,0° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
118MILIC 95,36 km 290,6° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
012BRZEZ 69,25 km 83,5° Symetrický, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Úhel=90,0°, Cylinder R=0,50 km
244Home 28,20 km 291,3° Cylinder R=3,00 km
Celkem: 264,16 km
Neaktivní vzdušné prostory: TR 36, TS 07A, TS 07B, TS 07C, TS 07D, TS 07E, TS 06A, TS 06B, TS 06C, TS 06D