Pribina Cup 2024

Nitra, Slovensko,   29. března 2024 – 6. dubna 2024

Úloha 8, Volná, 5. dubna 2024

Čas v úloze: 3:00:00
Typ úlohy: A (v3)
Otočný bod Vzdálenost Směr Pozorovací oblast
210PLASTIKA 3,16 km 47,5° Páska 10,00 km
123KLAK 89,34 km 26,2° Cylinder R=20,00 km
228RAKYTA 56,74 km 198,7° Cylinder R=20,00 km
282TURCIANSKE TEPLICE 52,93 km 41,1° Cylinder R=20,00 km
001NITRA 78,84 km 220,6° Cylinder R=5,00 km
Celkem: 160,15 km  /  397,22 km  (277,85 km)
Neaktivní vzdušné prostory: LZR60A, LZR60B, LZR60C, LZTRA6A, LZTRA6B, LZTRA6C, LZTRA4A, LZR40, LZD1 Sklene