17 SMP LISIE KĄTY 2019/Polish Gliding Championship in Class Club A

Grudziadz Lisie, Polsko,   31. května 2019 – 8. června 2019

Celkové výsledy CLUB A po úloze 1

# OP Soutěžící Tým Klub Kluzák Handicap Celkem
1 W07
Wojciech Kubiak
Aeroklub Krakowski SZD 55 0.977 0
1 JAY
Jakub Barszcz
Aeroklub Orląt ASW 19 0.997 0
1 CF
Przemysław Bartczak
Aeroklub Częstochowski SZD 55 0.979 0
1 DW
Marcin Bernaszuk
Aeroklub Wrocławski Jantar Std 3 0.996 0
1 W
Marek Bialy
Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.985 0
1 KM
Joanna Biedermann
Aeroclub Nadwiślanski Jantar Std 3 1.008 0
1 KI
Piotr Brzozowski
Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 1.001 0
1 DL
Marcin Cieplinski
Aeroklub Stalowowolski Jantar Std 3 0.995 0
1 T7
Witold Czarnik
Aeroklub Rzeszowski Jantar Std 3 1.002 0
1 JB
Wiktor Czubski
Aeroklub Ziemi Zamojskiej szd 55 0.981 0
1 J9
Dariusz Dembek
Sprint Air Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.988 0
1 B
Tymoteusz Dolata
Aeroklub Leszczyński Jantar Std 3 0.99 0
1 EM
Arkadiusz Downar
Aeroklub Warmińsko-Mazurski Pegase C101A 0.986 0
1 J7
Pawel Glowacki
Aeroklub Leszczyński Pegase C101 0.986 0
1 C
Zbigniew Górecki
Aeroklub Łódzki LS 1F 0.995 0
1 GR
Remigiusz Gwiazda
Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 0.991 0
1 TK
Marek Herbreder
Aeroklub Warszawski SZD 55 0.978 0
1 LB
Miroslaw Hercog
Aeroklub Poznański Jantar Std 2 0.994 0
1 BZ
Tomasz Hornik
Aeroklub Nadwislanski Brawo 0.999 0
1 RAW
Miroslaw Izydorczak
Aeroklub Warszawski SZD 55 0.975 0
1 LC
Marek Kamoś
Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.991 0
1 A8
Maciej Karczmarski
Aeroklub Warszawski SZD 55 0.975 0
1 Z6
Jerzy Kolasinski
Aeroklub Poznański Ls 1F 0.995 0
1 T
Łukasz Kornacki
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Jantar Std 2 0.998 0
1 CC
Arkadiusz Bajura
Aeroklub Częstochowski Mini Nimbus C 0.961 0
1 07
Michal Lewczuk
Aeroklub Warszawski Jantar Std 3 0.99 0
1 T4
Marta Marszalek
Aeroklub Gliwiski Jantar Std 2 1.001 0
1 IM
Anna Michalak
Aeroklub Warszawski Jantar Std 3 0.995 0
1 LK
Jarosław Michaluk
Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.993 0
1 YL
Jerzy Mikolajczyk
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej LS 4 0.985 0
1 OG
Andrzej Ogonowski
Aeroclub Nadwislanski LS 4 0.975 0
1 J1
Konrad Partyka
Aeroklub Lubelski ASW 19 1.005 0
1 11
Juliusz Pieniazek
Aeroklub Podhalanński ASW 19B 1 0
1 KP
Krzysztof Pieńkowski
Aeroklub Bielsko-Bialski LS 4 0.979 0
1 BK
Tomasz Rubaj
Aeroklub Gliwicki Jantar Std 3 0.998 0
1 X1
Krzysztof Rycerz
Aeroklub Warszawski Jantar Std 3 0.996 0
1 SB
Marek Sawczuk
Aeroklub Warszawski ASW 20f 0.942 0
1 AA
Rafal Siankowski
Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.995 0
1 AW
Jerzy Staszynski
Aeroklub Nowy Targ ASW 19B 1.003 0
1 MT
Paweł Stułkowski
Aeroklub Leszczyński ASW 24 0.964 0
1 MZ
Andrzej Szczerba
Aerklub Warszawawski Jantar Std 2 0.986 0
1 TI
Wojciech Szczęsny
Aeroclub Lubelski Jantar Std 2 0.986 0
1 BI
Kinga Tchorz
Aeroklub Nadwiślański Brawo 1.005 0
1 MY
Krzysztof Węgierski
Aeroklub Kujawski Cirrus STD 0.987 0
1 AI
Paweł Wojciechowski
Aeroklub Leszczyński Jantar Std 2 0.996 0
1 WW
Kamil Wójcik
Aeroklub Włocławski LS 4 0.973 0
1 FSJ
Stanisław Wujczak
Aeroklub Leszczyński Jantar Std 3 0.983 0
1 BM
Mirosław Wysocki
LIT-POLSKA Aeroklub Ziemi Lubuskiej Jantar Std 3 0.994 0
1 M2
Mateusz Zakrzewski
Aeroklub Bydgoski SZD 55 0.976 0
1 55
Mikolaj Zdun
Aeroklub Leszczyński Jantar Std 0.997 0