2020 Multiclass Nationals

Tocumwal, Australien,   10. Dezember 2019 – 21. Dezember 2019

Sieger

18 Metre
1 BB John Buchanan 4.256
2 PT Pete Temple 4.241
3 DW Don Woodward 4.157
Standard
1 FQF Michael Durrant 3.729
2 P1 Peter Trotter 3.570
3 WB Miles Gore-Brown 3.547
15 Metre
1 VH Bernie Sizer 3.714
2 FQF Michael Durrant 3.657
3 WB Miles Gore-Brown 3.498
Open
1 BB John Buchanan 4.263
2 PT Pete Temple 4.240
3 DW Don Woodward 4.154

Welcome!

click here for an up to date list of competition entrants

Geschrieben von: Nick Gilbert am 16. Oktober 2019 um 01:17.

Letzte Sieger

1. John Buchanan 135,62 km/h
2. Mike Maddocks 134,59 km/h
3. Pete Temple 128,93 km/h
Aktualisiert: 21.12.19, 14:49
1. Andy Maddocks 114,69 km/h
2. Peter Trotter 113,86 km/h
3. Michael Durrant 109,24 km/h
Aktualisiert: 21.12.19, 14:17
1. Bernie Sizer 111,25 km/h
2. Andy Maddocks 114,69 km/h
3. Peter Trotter 113,86 km/h
Aktualisiert: 21.12.19, 14:19
1. John Buchanan 135,62 km/h
2. Mike Maddocks 134,59 km/h
3. Pete Temple 128,93 km/h
Aktualisiert: 21.12.19, 14:40

Letzte Aufgabe

Wertungstag 12, 21.12.2019
Aufgabengröße: 198,34 km  /  385,09 km  (332,50 km)
Aufgabenzeit: 2:45:00
Aktualisiert: 21.12.19, 07:50
Wertungstag 12, 21.12.2019
Aufgabengröße: 154,49 km  /  309,42 km  (272,97 km)
Aufgabenzeit: 2:15:00
Aktualisiert: 21.12.19, 07:50
Wertungstag 12, 21.12.2019
Aufgabengröße: 154,49 km  /  309,42 km  (272,97 km)
Aufgabenzeit: 2:15:00
Aktualisiert: 21.12.19, 07:51
Wertungstag 12, 21.12.2019
Aufgabengröße: 198,34 km  /  385,09 km  (332,50 km)
Aufgabenzeit: 2:45:00
Aktualisiert: 21.12.19, 09:05

Random images