Leszno Cup 2019

Leszno Strzyzewi, Polen,   15. August 2019 – 25. August 2019

Downloads

Luftraum

LC2019.txt Aktualisiert: 11.08.19, 15:17

Wegpunkte

PZ_LC2019.cup Aktualisiert: 11.08.19, 15:17

Additional downloads

Engine Test Waiver

______________________________________________

BIULETYN 2019

FORMULARZ REJESTRACYJNY

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW

I SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW SZYBOWCOWYCH

II REGULAMIN ZAWODÓW SZYBOWCOWYCH

REGULAMIN LOKALNY LC

REGULAMIN LOKALNY SMP OPEN