Polish Gliding Championship in Klub A

Grudziadz Lisie, Polen,   13. Mai 2022 – 21. Mai 2022

Gesamtergebnis für KLUB A nach Wertungstag 5

# OP WBKZ Teilnehmer Team Club Flugzeug Handicap Gesamt
1 BI
Jakub Barszcz
Aeroklub Orląt Brawo 0.995 4.010
2 FLS
Jacek Flis
KKGT Aeroklub Ziemi Zamojskiej LS 3 0.947 3.890
3 PP
Mikołaj Zdun
Aeroklub Leszczyński LS-3 0.947 3.788
4 Y3
Jakub Kaczorowski
Aeroklub Włocławski Jantar STD 3 0.998 3.714
5 1 SO
Maciej Kowalski
KKGT Aeroklub Kielecki Jantar Std 3 0.997 3.678
6 1 TK
Marek Herbreder
AEROKLUB WARSZAWSKI SZD-55 0.974 3.665
7 1 WW
Kamil Wójcik
Aeroklub Włocławski LS - 4 0.975 3.579
8 5 SB
Miroslaw Izydorczak
Aeroklub Warszawski ASW 20F 0.948 3.563
9 GR
Remigiusz Gwiazda
Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 WL 0.992 3.558
10 5 SD
Bartosz Orchel
Szybowcowy Szczecin SZD-55 0.982 3.473
11 1 KP
Stanislaw Wujczak
Aeroklub Leszczyński Mini Nimbus 0.96 3.427
12 2 BS
Przemyslaw Bartczak
Aeroklub Częstochowski SZD-55 0.975 3.421
13 7 BZ
Łukasz Kornacki
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Brawo 0.995 3.389
14 7 EM
Arkadiusz Downar
Aeroklub Warmińsko-Mazurski Pegase 101A 0.984 3.357
15 1 KS
Krzysztof Sobiecki
Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 1.002 3.332
16 4 A8
Maciej Karczmarski
Aeroklub Warszawski SZD-55 0.976 3.330
17 KM
Martin Przybysz
Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 3 0.999 3.322
18 2 CC
Arkadiusz Bajura
Aeroklub Opolski Mini Nimbus 0.959 3.315
19 4 OG
Andrzej Ogonowski
Aeroklub Nadwislański LS - 4 0.976 3.280
20 1 AS
Andrzej Sznajder
Aeroklub Leszczyński Pegase 101 0.985 3.250
21 4 BC
Rafał Siankowski
Aeroklub Radomski SZD-55 0.974 3.194
22 DJ
Joanna Biedermann
Aeroklub Nadwislański Mini Nimbus 0.963 3.175
23 3 CH
Zbigniew Górecki
Aeroklub Łódzki Mini Nimbus 0.961 3.165
24 3 UT
Zbigniew Lutowski
Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.996 3.162
25 1 JL
Jan Lidke
Aeroklub Częstochowski Mini Nimbus 0.962 3.155
26 8 ZS
Łukasz Florkowski
Aeroklub Ostrowski Jantar Std 0.998 3.150
27 20 IG
Grzegorz Głąb
Aeroklub Ziemi Zamojskiej Discus B 0.968 3.058
28 TI
Wojciech Szczęsny
Aeroklub Lubelski Jantar Std 2 0.989 3.044
29 1 T71
Witold Czarnik
Politechnika Rzesowska AOS Bezmiechowa Discus CS 0.965 2.871
30 2 TO
Michal Okoń
Aeroklub Ziemi Zamojskiej Jantar STD 1.005 2.691
31 2 MA
Christoph Matkowski
Aeroklub Gliwicki MINI LAK FES WL 0.954 2.649
32 1 KI
Piotr Brzozowski
Aeroklub Lubelski Jantar Std 3 1 2.606
33 3 W2
Marek Bialy
Aeroklub Warszawski Jantar Std 3 0.985 2.512
34 1 PL
Piotr Ligwiński
Aeroklub Łódzki ASW 24 0.961 2.475
35 1 YL
Jerzy Mikołajczyk
Aeroklub Ziemi Mazowieckiej LS- 4 0.984 2.426
36 1 PK
Przemyslaw Kucharski
Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.995 2.365
37 4 AKM
Piotr Góreczny
Aeroklub Nadwiślański DG 101 1.007 2.207
38 1 MY
Krzysztof Węgierski
Aeroklub Kujawski STD. Cirrus 0.982 1.978
39 1 O2
Tomasz Okoń
Aeroklub Ziemi Zamojskiej ASW 20 F 0.958 1.742
40 T
Piotr Wojda
Aeroklub Bialostocki LS 4 WL 0.973 666