47 Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów

Leszno Strzyzewi, Poland,   August 15, 2019 – August 25, 2019

Task 8, Klub A, August 24, 2019

Task version: ver.A (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
084Krzycko 9.66 km 145.6° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
054Gzmiac 120.20 km 284.5° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
187Trzesno 37.48 km 22.9° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
181Tarnawa 63.00 km 168.2° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 92.41 km 95.2° Cylinder R=3.00 km
Total: 313.09 km
Inactive airspaces: D 32, TRA09 Michalkow, TRA 46, TRA 330, D 51A