4th FAI World Gliding Championship

Pociūnai, Lithuania,   July 3, 2022 – July 15, 2022

Official results for Meter 13 5 on task 2 (July 4, 2022)

Turnpoints:222Prienai - 149Lazdijai - 315Varena - 226Punia - 220Pociunai
Task distance: 118.79 km  /  245.29 km  (179.57 km)
Task duration: 2:00:00
Task info:Assigned Area Task, Maximum Points: 628, F = 1,000, Fcr = 1,000, Max speed pts: 266 ; Dm = 100km, D1 = 250km, no handicaps ; PEVStarts: OFF, N: 11, n1: 10, n2: 7, Do: 192,78km, Vo: 91,71km/h
# OP CN Contestant Team Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. 3 MC
Robin Smit
Netherlands Mini LAK FES 1:07:59 PM 3:12:07 PM 2:04:08 91.71 km/h 189.75 km 628
2. 4 A7
Nick Hanenburg
Netherlands Mini LAK 1:08:03 PM 3:11:47 PM 2:03:44 91.47 km/h 188.63 km 625
3. 1 UB
Luka Znidarsic
Slovenia Mini LAK FES 1:00:26 PM 3:07:28 PM 2:07:02 82.99 km/h 175.71 km 552
4. 2 LR1
Oleg Mykhaylenko
Ukraine LAK-17B 1:01:53 PM 3:22:10 PM 2:20:17 82.45 km/h 192.78 km 547
5. GT
Thomas Gostner
Italy Versus 12:58:46 PM 3:13:37 PM 2:14:51 81.36 km/h 182.87 km 537
6. 1 AI
Linas Miezlaiskis
Lithuania Mini LAK FES 1:38:31 PM 4:12:02 PM 2:33:31 71.60 km/h 183.19 km 452
7. 1 LR2
Darius Gudziunas
Lithuania Mini LAK 1:38:21 PM 4:12:10 PM 2:33:49 71.41 km/h 183.08 km 451
8. 1 VG
Voldemars Gavars
Latvia Mini LAK FES 12:51:55 PM 3:53:48 PM 3:01:53 47.57 km/h 144.19 km 361
9. 1 MA
Christoph Matkowski
Poland Mini LAK FES 1:20:13 PM 131.76 km 247
10. 5 VS
Stefano Ghiorzo
Italy Versvs / Diana 2 12:58:43 PM 113.60 km 213
11. 3 58
Elek Czigler
Hungary Mini LAK FES 12:49:33 PM 56.22 km 105