Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju

Lesce-Bled, Slovenia,   May 29, 2009 – June 7, 2009

Task for Standard on June 4, 2009, Task cancelled

Task duration: 2:00:00
Task version: 1
Turnpoint Distance Direction Observation zone
139Grofija 2.01 km 305.4° Next, R=5.00 km, Angle=90.0°
057Kurji Vrh 31.22 km 302.6° Cylinder R=12.00 km
044Jamnik 35.02 km 134.4° Symmetric, R=7.00 km, Angle=90.0°
051Korensko Sedlo 44.48 km 307.4° Cylinder R=22.50 km
129Velika Planina 69.94 km 109.5° Cylinder R=22.00 km
000Lesce 31.21 km 280.8° Cylinder R=3.00 km
Total: 100.20 km  /  343.18 km  (211.87 km)

Task notes

Frekvenca štarta in cilja / Start and finish frequency: 123.50 MHz
Grid: steza 13 do 12.45 / runway 13 until 12.45
Predviden čas poletanja / Expected time for take-off: 13.15
Izvenletališki pristanki / Outlandings : pokličite / call +386 41 433 095 Andrej FIJAVŽ
ali pošljite SMS / or send SMS : +386 41 433 095

Min. višina prihoda v ciljni sektor / Min. altitude for entering finish sector: 804m QNH

Sector 1: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 2: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 3: PREPOVEDAN / PROHIBITED

Zona štarta motorja / Engine start area:
v radiju 3 km od točke 000Lesce / cylinder with radius 3 km from turnpoint 000Lesce

Lete lahko pošljete na: / flights can be sent to:
dpsjl2009@gmail.com


Task B
čas/time: 1:30