Leszno Cup 2019

Leszno Strzyzewi, Poland,   August 15, 2019 – August 25, 2019

Task 8, Szybowcowe Mistrzostwa Polski w kl. Otwartej, August 24, 2019

Task version: ver.A (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
089Legon 10.31 km 56.1° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
050Grabin 86.20 km 296.4° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
322VP35 81.14 km 34.9° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
187Trzesno 73.06 km 248.6° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
050Grabin 44.63 km 151.2° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
171StStracze 67.68 km 116.1° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 22.54 km 93.9° Cylinder R=3.00 km
Total: 375.25 km
Inactive airspaces: D 51B, D 51A, TRA 330, TRA 46