Uppsala Masters 2024

Sundbro, Sweden,   June 8, 2024 – June 15, 2024

Entry fee reminder

Dear Glider Pilot,

----- Reminder -----

According to point 6 of the invitation, payment of the competition fee is required before 31 of December 2023. When we have received the fee, you will receive a confirmation mail. Invitation and general rules on link below. In point 6 you will also find the details (amount, account, payment options) for the payment.

>>>> Please transfer the entry fee before 31 of December <<<<

To view the current list of registered pilots, please see link below. Now 32 pilots have registered, from 7 nations!

Best regards!

The Team for Uppsala Masters 2024

------------------

Kära Segelflygare,

----- Påminnelse ----

Med referens till punkt 6 i inbjudan, betalning av anmälningsavgift skall ske senast 31 december 2023. När vi har erhållit betalning bekräftar vi ditt deltagande med ett email. Inbjudan och allmänna regler finns på länk nedan. Punkt 6 visar detaljer för betalningen (summa, konto, betalningsmöjligheter).

>>>> Var vänlig överför anmälningsavgiften före 31 december 2023 <<<<

För att se listan med anmälda piloter, länk nedan. Just nu har vi 32 anmälda piloter, från 7 länder!

Med vänlig hälsning!

Tävlingsledningen Uppsala Masters 2024

Invitation 

Registered pilots 

Written by: Thomas Jobs on December 8, 2023 at 6:07 PM.
Edited by: Thomas Jobs on December 8, 2023 at 6:10 PM.