XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovenia,   July 13, 2019 – July 21, 2019

Task 4, Open, July 16, 2019

Task duration: 3:00:00
Task version: 1 (v5)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
01_MS-AD 3.09 km 90.8° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
51_TOKOR 100.30 km 44.4° Cylinder R=20.00 km
16_KRASC 99.80 km 234.9° Cylinder R=5.00 km
24_CURGO 96.51 km 122.5° Cylinder R=40.00 km
05_VZHOD 77.83 km 300.6° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
Total: 246.52 km  /  502.61 km  (374.44 km)

Task notes

OPOMBA/REMARKS:
Na Hrvaškem so odprte vse zone "8000 feet", zone "6000in5000feet" so ZAPRTE!
(Croatia airspace is open only 8000feet zones, zones 5000&6000feet are CLOSED !)
Postavljanje na start do 11:00, steza 27 (Grid time 11:00, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 11:15 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)