Junior SM 2019

Arboga, Sweden,   30 June 2019 – 6 July 2019

Task 3, Club, 5 July 2019

Task version: gg (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
002Arboga SP 2 3.27 km 167.4° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
198Kolsva vagkors 20.87 km 350.0° Cylinder R=0.50 km
144Frotuna bro 24.81 km 218.3° Cylinder R=0.50 km
276Storaa stn 40.47 km 323.4° Cylinder R=0.50 km
004Arboga Finish 54.20 km 129.5° Cylinder R=3.00 km
Total: 140.34 km

Task notes

QNH 1002
Första start beräknas 11:30
Startlinjen öppnar 20 minuter efter sista start från marken
Sektor Bertil upp till 1750m STD
Min 150m vid Målcirkeln
Utelandning: SMS:a antal rundade brytpunkter
och position till 0766 - 485723