Leszno Cup 2023

Leszno Strzyzewi, Poland,   11 May 2023 – 20 May 2023

Champions

Meter 15
1 HM Maciej Adamski 2,011
2 Y Tomasz Kurowski 1,911
3 77 Pawel Frackowiak 1,598
Standard B
1 BI Kinga Tchorz 3,276
2 BZ Artur Łończuk 3,265
3 IG Grzegorz Głąb 3,195

Facebook feed

Piloci zwolnieni z prób silnika / Engine tests waiver list

1.     Frąckowiak Paweł              77                    V2WR, VPQV

2.     Adamski Maciej                 HM                   NAV-4IK, C4IV

3.     Bohatyrewicz Juliusz          JK                    VETC, V28B

Written by: Marek Uzarowski on 14 May 2023 at 07:31.

Nowe wymagania i zalecenia regulaminowe / New regulatory requirements and recommendations

[PL] W regulaminie lokalnym SMPO 2023 i zawodów Leszno Cup 2023 pojawiły się nowe zapisy związane z wyposażeniem technicznym szybowców: W punkcie 3.2.4 Dodatkowa wymagana dokumentacja – występuje obowiązek dostarczenia wydruku zasięgu Flarma. Podana jest też instrukcja wygenerowania wydruku.„Wydruk zasięgu urządzenia Flarm stosowanego podczas zawodów musi być dostarczony organizatorowi jako załącznik do druku rejestracyjnego. W razie braku wydruku przed zakończeniem rejestracji dopuszcza się dos...
Read more...

Written by: Marek Uzarowski on 6 May 2023 at 18:34.
Edited by: Marek Uzarowski on 6 May 2023 at 18:38.

Pozostałe Linki / Other Links

Rejestracja Online / Online Registration Aeroklub Leszczyński Oficjalna strona lotniska Leszno - EPLS official site Competition site (EPLS) WebCam Leszno - portal miasta / town site online
Read more...

Written by: Marek Uzarowski on 3 May 2023 at 12:25.
Edited by: Marek Uzarowski on 3 May 2023 at 12:33.

Klasy zawodów / Competition classes

Zawody Szybowcowe Leszno Cup: Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe w klasie 15m (OZS) zgodnie z aktualną obowiązującą tabelą współczynników. Obowiązujący limit uczestników: 40 Zawody Szybowcowe Leszno Cup: Kwalifikacyjne Zawody Szybowcowe do SMP Klub A w klasie standard B (QZS) zgodnie z aktualną obowiązującą tabelą współczynników. Obowiązujący limit uczestników: 40.   Leszno Cup Gliding Competition: National Gliding Competition in the 15m class (OZS) according to the current handicap indexes table....
Read more...

Written by: Marek Uzarowski on 3 May 2023 at 12:07.
Edited by: Marek Uzarowski on 6 May 2023 at 09:08.

Latest winner

1. Dariusz Czech 106.40 km/h
2. Tomasz Krok 106.18 km/h
3. Tomasz Kurowski 105.24 km/h
Updated: 23/05/2023, 10:06
1. Kinga Tchorz 100.15 km/h
2. Artur Łończuk 100.12 km/h
3. Grzegorz Głąb 104.25 km/h
Updated: 23/05/2023, 10:06

Latest task

Task 4, 18 May 2023
Task distance: 319.47 km  /  543.63 km  (434.13 km)
Task duration: 3:15:00
Updated: 18/05/2023, 17:13
Task 4, 18 May 2023
Task distance: 319.47 km  /  543.63 km  (434.13 km)
Task duration: 3:30:00
Updated: 18/05/2023, 17:02