Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   15 August 2018 – 26 August 2018

Task 4, Meter 18, 19 August 2018

Task version: . (v2)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
084Krzycko 9.66 km 145.6° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
148Rzepin 120.71 km 293.7° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
236Gozdnica 97.71 km 168.2° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
086Lagow 96.86 km 7.3° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
051Grocho 78.79 km 140.7° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 32.58 km 80.7° Cylinder R=3.00 km
Total: 426.66 km
Inactive airspaces: CTR EPZG Zielona Gora-Babimost, TMA EPZG A