Leszno Cup 2018

Leszno Strzyzewi, Poland,   15 August 2018 – 26 August 2018

Task 6, Meter 18, 21 August 2018

Task version: . (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
084Krzycko 9.66 km 145.6° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
047Gorzyc 136.29 km 299.3° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
116Nowina 124.33 km 72.1° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
008Bobow 69.27 km 232.4° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
030DlugNowe 86.36 km 142.6° Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km
108Leszno 5.36 km 80.0° Cylinder R=3.00 km
Total: 421.61 km
Inactive airspaces: CTR EPZG Zielona Gora-Babimost, TMA EPZG A