PMSR juniorov 2018

Nitra, Slovakia,   3 August 2018 – 11 August 2018

Task 1, Club, 3 August 2018

Task version: - (v7)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
127KALVARIA 3.73 km 120.3° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
176MAGURA 71.42 km 26.9° Cylinder R=0.50 km
007BAJC 107.69 km 192.9° Cylinder R=0.50 km
269STITARE 47.03 km 355.0° Cylinder R=0.50 km
001NITRA 7.40 km 191.1° Cylinder R=3.00 km
Total: 233.54 km

Task notes

Prvý vzlet 11:45
Dráha v používaní 15P uzatvorenie gridu 11:30
QNH:1019, Súmrak 21:04 SELČ
Výška vypnutia 600m (1968ft) QFE, otvorenie odletovej pásky20min po vzlete
triedy
max. výška 2438m (8000ft) MSL mimo Beskydy, Liptov, Chopok : 2895 m MSL (9500
ft), pod TMA 4 Poprad FL 100, pod TMA 3 Žilina Martinky 2438 m MSL (8000 ft)

CTAF 123.405 MHz NITRA PREVÁDZKA, preletová freq SNA 123,375 MHZ
pri prípete ohlásiť desiaty kilometer pre NITRA PREVÁDZKA

Zakázané priestory: TMA1 BA 5000ft/1500ft, TMA4 BA FL125/5000ft, TMA1 Piešťany
5000ft/2500ft, TMA1 Sliač 8000ft/4000ft, CTR Sliač, LZR225A 8000ft/4000ft,
LZR225, TMA Žilina, CTR Tatry, TMA 1,2,3,4 Poprad, R10 9000ft/7000ft P1
5000ft/GND, P23 4000ft/GND,TRA06A FL135/4000ft, R60A 4000ft/GND TRA06B
FL245/4000ft, R60B 4000ft/GND, R40 8000ft/1000ft AGL

Neaktívny priestor R40 ,
freq ATZ: LZSY 123,550; LZNZ 120,055; LZPT 123,500; LZPE 123,055; LZMA 123,600,
LZZI 123,685

Pristátie do terénu ohlásiť na 0905862247
IGC záznam odoslať na igc@pribinacup.sk (nezipovať) alebo upload cez stránku
https://pmsrj2018.pribinacup.sk/igc-upload/

Inactive airspaces: LZR40