Stalowa Wola 2016

Stalowa Wola-Turbia, Poland,   30 April 2016 – 8 May 2016

Tasks & Results

SMP Open
08/05/2016 No task
07/05/2016 Task 6 Meteo Daily Total
06/05/2016 Task 5 Meteo Daily Total
05/05/2016 Task 4 Meteo Daily Total
04/05/2016 Task 3 Meteo Daily Total
03/05/2016 Task 2 Meteo Daily Total
02/05/2016 No task
01/05/2016 Task 1 Meteo Daily Total
30/04/2016 No task
KZS Standard
08/05/2016 No task
07/05/2016 Task 6 Meteo Daily Total
06/05/2016 Task 5 Meteo Daily Total
05/05/2016 Task 4 Meteo Daily Total
04/05/2016 Task 3 Meteo Daily Total
03/05/2016 Task 2 Meteo Daily Total
02/05/2016 No task
01/05/2016 Task 1 Meteo Daily Total
30/04/2016 No task
RZS Klub-B
08/05/2016 No task
07/05/2016 Task 6 Meteo Daily Total
06/05/2016 Task 5 Meteo Daily Total
05/05/2016 Task 4 Meteo Daily Total
04/05/2016 Task 3 Meteo Daily Total
03/05/2016 Task 2 Meteo Daily Total
02/05/2016 No task
01/05/2016 Task 1 Meteo Daily Total
30/04/2016 No task