XXVIII. DPSJL za člane in Mednarodno prvenstvo LXNAV 2019

Murska Sobota, Slovenia,   13 July 2019 – 21 July 2019

Task for Open on 20 July 2019, Task cancelled

Task duration: 2:00:00
Task version: 1 (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
01_MS-AD 3.09 km 90.8° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
77_NA-AD 63.90 km 110.4° Cylinder R=15.00 km
63_ZA-AD 51.76 km 345.5° Cylinder R=15.00 km
90_CA-AD 57.89 km 202.4° Cylinder R=15.00 km
05_VZHOD 33.77 km 320.4° Line 6.00 km (Radius 3.00 km)
Total: 130.82 km  /  290.05 km  (207.32 km)

Task notes

OPOMBA/REMARKS:
Hrvaški zračni prostor je zaprt kot je označeno na nalogi (Croatia airspace is closed as indicated on task sheet)
Postavljanje na start do 12:00, steza 27 (Grid time 12:00, runway 27)
Predvideno vzletanje ob 13:00 (towing start)
Do odpiranja linije, je obvezno spremljanje uradne frekvence 123,500 (official frquency)
HU FIS 125,500 - Budapest west info
QNH; referenčna višina letališča je 184m (airfield elevation)
Višina ciljne linije je 484m QNH (altitude of finish line)
Morebitni izvenletališki javiti na +386 41 671 469 (outlanding must be reported)
Let lahko pošljete na dpsjl2019@gmail.com (flight file can be send by mail)