XXX. DPSJL 2021 & Murska Sobota open

Murska Sobota, Slovenia,   17 July 2021 – 25 July 2021

Task 5, Club, 22 July 2021

Task duration: 3:00:00
Task version: v1 (v1)
Turnpoint Distance Direction Observation zone
007_MURSKA SOBOTA 3.67 km 160.5° Line 10.00 km (Radius 5.00 km)
171_GEISELDORF 62.93 km 348.1° R=20.00 km, Radial1=152.0°, Radial2=332.0°
013_MOSTJE-UL 76.10 km 153.7° Cylinder R=5.00 km
049_SZ-AD 77.53 km 11.3° Cylinder R=9.00 km
065_NAGYL 57.10 km 170.1° R=20.00 km, Radial1=360.0°, Radial2=160.0°
002_MS-27 47.47 km 250.0° Cylinder R=3.00 km, Max.alt. is 0.48 km
Total: 235.33 km  /  411.90 km  (321.13 km)

Task notes

OPOMBE:
Postavljanje na start do 11:30, steza 27. Predvideno vzletanje ob 11:45. Uradna frekvenca = 123.505
QNH; referenčna višina letališča je 183m. Višina ciljnega cilindra je 483m QNH. Morebitni izvenletališki javiti na 041 671 469. Let prosim pošljete na dpsjl2021@gmail.com