Državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju

Lesce-Bled, Slovénie,   29 mai 2009 – 7 juin 2009

Epreuve 4, Odprti razred DP, 2 juin 2009

Durée de l'épreuve : 2:00:00
Version de l'épreuve : 1
Point de virage Distance Direction Zone d'observation
154Vrba 1,89 km 203,6° Suivant, R=7,00 km, Angle=90,0°
099Reisskofelbad 82,95 km 292,2° Cylindre R=50,00 km
127Mezica 131,94 km 96,3° Cylindre R=35,00 km
082Tromeja 87,24 km 270,4° Cylindre R=25,00 km
000Lesce 36,37 km 116,9° Cylindre R=3,00 km
Total : 123,52 km  /  557,43 km  (338,50 km)

Notes sur l'épreuve

Frekvenca štarta in cilja / Start and finish frequency: 123.50 MHz
Grid: steza 13 do 12.00 / runway 13 until 12.00
Predviden čas poletanja / Expected time for take-off: 12.30
Izvenletališki pristanki / Outlandings : pokličite / call +386 41 433 095 Andrej FIJAVŽ
ali pošljite SMS / or send SMS : +386 41 433 095

Min. višina prihoda v ciljni sektor / Min. altitude for entering finish sector: 804m QNH

Sector 1: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 2: DOVOLJEN / ALLOWED
Sector 3: PREPOVEDAN / PROHIBITED

Secto 1 in Sector 2 se odpreta skupaj s štartnim sektorjem za standardni razred.
Secto 1 in Sector 2 will open the same time as starting sector for standard class.

Zona štarta motorja / Engine start area:
v radiju 3 km od točke 000Lesce / cylinder with radius 3 km from turnpoint 000Lesce

Lete lahko pošljete na: / flights can be sent to:
dpsjl2009@gmail.com

TASK B
Čas naloge 2:00 / Task time 2:00