KLIX 2022 - 28th INTERNATIONAL GLIDING CUP

Klix, Allemagne,   29 avril 2022 – 7 mai 2022

Champions

Club
1 MA Christoph Matkowski 6 439
2 T3 Paul Seiler 5 092
3 W Maximilian Brune 5 070
Standard
1 AX Filip Bojanowski 6 287
2 D2 Poul Kim Larsen 6 030
3 JK Jan Kretzschmar 5 988
Dosi
1 E12 Verkuijl & van Empelen 6 224
2 PB Wollschlaeger & Kaufeld 5 721
3 GN Hagemann & Auen 5 580
18m
1 XL Bas Seijffert 6 145
2 F2 Steven Staudte 6 118
3 VE Sjaak Selen 5 990

Facebook feed

Info Links

News & Pictures

https://www.aeroteam.de/aktuell/wettbewerbsblog/

IGC Fileupload:

https://comp.aeroteam.de/login

Daily Informations:

http://wb.aeroteam.de/

Ecrit par : Konrad Gnauck le 27 avril 2022 10:04.
Edité par : Konrad Gnauck le 28 avril 2022 14:30.

KliXShop

Hier könnt ihr mit wenig KLIX viel KLIX bekommen 😎 Wie beim letzten Mal der Webshop für die maximale Vorfreude: https://klix2022.myspreadshop.de Ps. in den nächsten zwei Wochen gibts 15% Eröffnungsrabatt! 🥳   Here you can get a lot of KLIX with some KLIX 😎 Like last time, the web shop for maximum anticipation: https://klix2022.myspreadshop.de Ps. Within the next two weeks there will be a 15% opening discount!
Lire la suite…

Ecrit par : Konrad Gnauck le 28 mars 2022 18:47.

Registration

Registration process is extended until 30 March 2022.   https://comp.aeroteam.de/
Lire la suite…

Ecrit par : Konrad Gnauck le 23 mars 2022 10:40.
Edité par : Konrad Gnauck le 23 mars 2022 10:40.

Dernier vainqueur

1. Christoph Matkowski 99,03 km/h
2. Paul Seiler 84,66 km/h
3. Maximilian Brune 86,99 km/h
Mise à jour : 01/09/2022 19:22
1. Filip Bojanowski 113,60 km/h
2. Jan Kretzschmar 109,91 km/h
3. Poul Kim Larsen 108,63 km/h
Mise à jour : 04/06/2022 21:56
1. Verkuijl & van Empelen 117,89 km/h
2. Wollschlaeger & Kaufeld 109,98 km/h
3. Rooij & Van der Zwan 116,41 km/h
Mise à jour : 25/07/2022 21:37
18m
1. Steven Staudte 123,74 km/h
2. Christian Schneiders 119,37 km/h
3. Rolf Engelhardt 118,14 km/h
Mise à jour : 10/06/2022 21:51

Dernière épreuve

Epreuve 9, 7 mai 2022
Distance de l'épreuve : 262,91 km
Mise à jour : 07/05/2022 14:13
Epreuve 9, 7 mai 2022
Distance de l'épreuve : 309,76 km
Mise à jour : 07/05/2022 14:14
Epreuve 8, 7 mai 2022
Distance de l'épreuve : 319,55 km
Mise à jour : 07/05/2022 14:15
18m
Epreuve 9, 7 mai 2022
Distance de l'épreuve : 385,66 km
Mise à jour : 07/05/2022 14:16

Random images