2019 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Šeduva, Lituanie,   30 juin 2019 – 13 juillet 2019

Téléchargements

Espaces aérien

LT+CLUB+2019+SEDUVA.txt Mise à jour : 30/06/2019 07:16

Points de virage

WP+SEDUVA+2019.cup Mise à jour : 30/06/2019 07:16

Additional downloads

2019 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionato nuostatai: LSF_Club_2019_EYSE_nuostatai

Dalyvio registracijos anketa: Registracijos_anketa_EYSE-2019

Sklandymo varžybų taisyklės (aktuali redakcija):
 - FAI Sporting Code, Gliding - sc3a_2018 (taisyklės)
 - FAI Sporting Code, Gliding - sc3ah_2019 (handikapai)

IGC datos formatas: IGC_Date_V02