2⁰ Pichanga nov 2023 Olmue

Olmué, Čile,   18. november 2023 – 30. november 2023

Naloge in Rezultati

Odprti
30. 11. 23 Brez naloge
29. 11. 23 Brez naloge
28. 11. 23 Brez naloge
27. 11. 23 Brez naloge
26. 11. 23 Brez naloge
25. 11. 23 Brez naloge
24. 11. 23 Brez naloge
23. 11. 23 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
22. 11. 23 Brez naloge
21. 11. 23 Brez naloge
20. 11. 23 Brez naloge
19. 11. 23 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
18. 11. 23 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno