67 NACIONAL MULTICLASES CHAVES 2021

Gonzalez Chaves, Argentina,   11. januar 2021 – 22. januar 2021

Naloga 1, C. STANDARD, 12. januar 2021

Verzija naloge: a (v2)
Točka Razdalja Smer Sektor
001-OttoBallod 0,00 km 0,0° Linija 10,00 km
081JuanEBarra 38,11 km 307,2° Cilinder R=0,50 km
016Aparicio 95,70 km 201,6° Cilinder R=0,50 km
014AeroSanCayetano 114,05 km 74,1° Cilinder R=0,50 km
001-OttoBallod 52,70 km 307,2° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 300,55 km