Campeonato Nacional Chileno 2009

Municipal de Vitacura, Čile,   03. januar 2009 – 11. januar 2009

Naloga 8, Handicapped, 10. januar 2009

Trajanje naloge: 3:30:00
Verzija naloge: 1
Točka Razdalja Smer Sektor
Vitacura 0,00 km 0,0° Linija 5,00 km
Rio Claro 125,08 km 183,0° Cilinder R=120,00 km
Morado 238,32 km 2,0° Cilinder R=100,00 km
Mapocho 112,80 km 174,7° Cilinder R=5,00 km
Vitacura 11,96 km 265,3° Linija 0,50 km, Kot=250,0°
Skupno: 43,42 km  /  935,31 km  (488,16 km)