Central Districts Regionals February 2018

Waipukurau, Nova Zelandija,   17. februar 2018 – 24. februar 2018

Naloga 1, Racing, 18. februar 2018

Trajanje naloge: 2:00:00
Verzija naloge: start (v2)
Točka Razdalja Smer Sektor
Waipukurau Start C 3,48 km 116,8° Cilinder R=3,00 km
Poukawa 25,25 km 35,6° Cilinder R=10,00 km
Takapau 37,60 km 227,2° Cilinder R=10,00 km
Gwavas 33,98 km 13,8° Cilinder R=10,00 km
Ormondville 44,96 km 199,8° Cilinder R=10,00 km
Waipukurau 26,42 km 61,4° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 88,89 km  /  247,09 km  (168,21 km)