Championnat régional sénior Nouvelle Aquitaine Multi-class RION 2019

Rion Des Landes, Francija,   04. maj 2019 – 11. maj 2019

Naloge in Rezultati

Multi-classe
11. 05. 19 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
10. 05. 19 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
9. 05. 19 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
8. 05. 19 Brez naloge
7. 05. 19 Brez naloge
6. 05. 19 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
5. 05. 19 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
4. 05. 19 Brez naloge