Championnat Régional Île De France / Les 8 Jours de Fontainebleau 2020

Moret Episy, Francija,   01. avgust 2020 – 08. avgust 2020

Naloge in Rezultati

Odprti
8. 08. 20 Naloga 8 Vreme Dnevno Skupno
7. 08. 20 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
6. 08. 20 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
5. 08. 20 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
4. 08. 20 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
3. 08. 20 Brez naloge
2. 08. 20 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
1. 08. 20 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
31. 07. 20 Trening 2 Vreme Dnevno
30. 07. 20 Trening 1 Vreme Dnevno
Klubski
8. 08. 20 Naloga 8 Vreme Dnevno Skupno
7. 08. 20 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
6. 08. 20 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
5. 08. 20 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
4. 08. 20 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
3. 08. 20 Brez naloge
2. 08. 20 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
1. 08. 20 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
31. 07. 20 Trening 2 Vreme Dnevno
30. 07. 20 Trening 1 Vreme Dnevno