Club Class Nationals and MSC Comp

Matamata, Nova Zelandija,   29. januar 2021 – 07. februar 2021

Naloga 3, Klubski, 01. februar 2021

Trajanje naloge: 3:00:00
Verzija naloge: qnh (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
WADV Wardville 6,97 km 264,1° Linija 10,00 km
NZTH Thames AF 66,12 km 342,0° Cilinder R=10,00 km
OHIN Ohinewai 50,79 km 223,2° Cilinder R=10,00 km
LWRW Lower Waitoa 34,15 km 89,4° Cilinder R=5,00 km
ARAP Arapuni Dam 65,60 km 172,2° Cilinder R=15,00 km
WALT Walton 38,22 km 7,6° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 184,88 km  /  327,92 km  (254,88 km)