Club Class Nationals and MSC Comp

Matamata, Nova Zelandija,   29. januar 2021 – 07. februar 2021

Naloga 7, Odprti, 05. februar 2021

Trajanje naloge: 2:45:00
Verzija naloge: qnh (v1)
Točka Razdalja Smer Sektor
WADV Wardville 3,40 km 233,9° Linija 10,00 km
AWAI Awaiti 39,89 km 335,6° Cilinder R=20,00 km
NZES Wharepapa South AF 82,90 km 182,6° Cilinder R=5,00 km
WARK Wairakei 71,36 km 138,9° Cilinder R=20,00 km
MAFS Mat Fin South 102,53 km 343,0° Cilinder R=3,00 km
Skupno: 215,57 km  /  378,65 km  (296,67 km)