Championnat Régional Ile de France 2019

Mantes Chérence, Francija,   27. julij 2019 – 03. avgust 2019

Naloge in Rezultati

régional île de France 2019
3. 08. 19 Naloga 7 Vreme Dnevno Skupno
2. 08. 19 Naloga 6 Vreme Dnevno Skupno
1. 08. 19 Naloga 5 Vreme Dnevno Skupno
31. 07. 19 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
30. 07. 19 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
29. 07. 19 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
28. 07. 19 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno
27. 07. 19 Brez naloge