Coppa Città di Rieti 2010 (Classe Unica Nazionali)

Rieti, Italija,   01. avgust 2010 – 07. avgust 2010

Naloge in Rezultati

Classe Unica Nazionali
7. 08. 10 Naloga 4 Vreme Dnevno Skupno
6. 08. 10 Brez naloge
5. 08. 10 Brez naloge
4. 08. 10 Naloga 3 Vreme Dnevno Skupno
3. 08. 10 Brez naloge
2. 08. 10 Naloga 2 Vreme Dnevno Skupno
1. 08. 10 Naloga 1 Vreme Dnevno Skupno